Chuyên gia bảo mật Mỹ hack ngược lại hacker hệ thống giao thông

Một hacker đã tấn công, mã hóa hệ thống giao thông công cộng MUNI của San Francisco, Mỹ và đòi khoảng 73.000 USD tiền chuộc nhưng đã bị 1 chuyên gia bảo mật đã hack ngược lại.

Read More