Bom tấn Crossfire Legends – Đột Kích Mobile sẽ ra mắt trong tháng 4

Bom tấn FPS Crossfire Legends là tên mới của Đột Kích Mobile sau khi về Việt Nam. Mới đây, Fanpage của game đã chính thức xuất hiện kèm theo cả thời gian ra mắt vào tháng 4/2017.

Read More