nong-nhung-quy-dinh-ve-tien-luong-ma-sinh-vien-moi-ra-truongGiải Trí 

Nóng: Những quy định về tiền lương mà sinh viên mới ra trường

Theo chuyên mục Giáo dục học đường cập nhật thì bắt đầu từ năm 2017 sẽ có những quy định mới liên quan đến tiền lương, tiền thưởng Tết, mức lương tối thiểu cho người lao động…

Chiều ngày 11/11, Quốc hội đã thông qua điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng một tháng lên 1,3 triệu đồng một tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Các mức lương này sẽ thực hiện từ 1/7/2017. Theo đó, tiền lương đối với các đối tượng khác nhau sẽ thay đổi:

1. Quy định về mức tiền lương đối với sinh viên mới ra trường năm 2017

Sinh viên mới ra trường thông thường có 2 hướng đi, một là làm việc cho doanh nghiệp, hai là làm việc cho cơ quan nhà nước, do vậy, mức lương chính thức đối với sinh viên mới ra trường như sau:

nong-nhung-quy-dinh-ve-tien-luong-ma-sinh-vien-moi-ra-truong-1

Đối với trường hợp làm việc cho doanh nghiệp:

Vùng I: 4.012.500 đồng/tháng

Vùng II: 3.552.400 đồng/tháng

Vùng III: 3.103.000 đồng/tháng

Vùng IV: 2.760.600 đồng/tháng

Đối với trường hợp làm việc cho cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp:

– Từ ngày 01/01/2017 – 30/06/2017 là 2.831.400 đồng/tháng đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học và 2.541.000 đồng/tháng đối với sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng.

– Từ ngày 01/7/2017 trở đi là 3.042.000 đồng/tháng đối với sinh viên tốt nghiệp Đại học và 2.730.000 đồng/tháng đối với sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng.

2. Lương thử việc đối với người lao động làm việc cho doanh nghiệp

Vùng Lao động chưa qua đào tạo Lao động có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp I 3.187.500 đồng/tháng 3.410.625 đồng/tháng II 2.822.000 đồng/tháng 3.019.540 đồng/tháng III 2.465.000 đồng/tháng 2.637.550 đồng/tháng IV 2.193.000 đồng/tháng 2.346.510 đồng/tháng

nong-nhung-quy-dinh-ve-tien-luong-ma-sinh-vien-moi-ra-truong-2

3. Mức lương tối thiểu vùng mới bắt đầu từ 01/01/2017

Từ ngày 01/01/2017, mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp như sau:

nong-nhung-quy-dinh-ve-tien-luong-ma-sinh-vien-moi-ra-truong-3

Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng

Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng

Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng

Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng

nong-nhung-quy-dinh-ve-tien-luong-ma-sinh-vien-moi-ra-truong-4

4. Kế hoạch lương và thưởng Tết 2017

nong-nhung-quy-dinh-ve-tien-luong-ma-sinh-vien-moi-ra-truong-5

Trên đây là những quy định mới sẽ có hiệu lực từ 201. Người lao động và nhất là các bạn sinh viên mới ra trường chú ý nhé.

Related posts